Vil sjefredaktør Blix rive husene på Lian?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntil videre har Lian-beboerne både trikk og hus.
Graakallbanen og kommunen ønsket seg boliger på Lian

 

NÃ¥r sjefredaktøren tenker høyt om Bymarka, kan en stakkar Lian-beboer bli skikkelig skremt. – Den røde strek mÃ¥ respekteres, sier han. – Innenfor den skal det ikke bygges. Heller motsatt: eksisterende og ulovlig oppsatte bygg mÃ¥ fjernes.

Skjønner Blix at jeg blir engstelig? Han er heldigvis ikke aktiv politiker, men sjefredaktør i den eneste meningsbærende avisa i Trondheim. Så det blir litt skummelt, likevel.

Det er vel ingen som har motforestillinger mot å verne marka mot utbygging, og til og med utvide den. Blix har gode forslag som kan binde markaområdene rundt Trondheim sammen med Klæbumarka, Vassfjellet og Malvikmarka.

Men han glemmer et vesentlig poeng: I 1995 ble boligområdene på Lian plutselig innlemmet i marka. Nylig har trondheimspolitikerne vedtatt en plan som gir 100 nye boliger der. 40 ubebodde hytter har blitt boliger.

Alle kan påbygges opp til 100 m2.

Ønsker Blix å reversere planen: Rive all bebyggelse, både ulovlig og lovlig? (Slike forslag ble fremmet tidlig på 80-tallet, men fikk ikke tilslutning). Eller mener Blix at den røde strek skal respekteres, men med Lian som unntak?

Antakelig mener han det siste. Og da blir det ganske vanskelig. Det er ikke lett å forsvare både vern og utbygging samtidig.

Kanskje han i stedet skal argumentere for en ny rød strek, som binder de nevnte friluftsomrÃ¥dene sammen og dermed utvider marka. Samtidig kan Lian-omrÃ¥dene igjen legges utenfor. Da blir det mer «orden» pÃ¥ den røde streken, og det blir enklere Ã¥ opprettholde respekten.

«Den røde strek er allment akseptert som yttergrensen for marka», sier Blix. Nei, den er ikke det. NÃ¥r man innlemmer et gammelt og etablert boligomrÃ¥de i Bymarka, mÃ¥ det blir problemer!

 

Dette innlegget ble sendt til Adresseavisen. Sjefredaktør Arne Blix svarte aldri. Red 14.6.09

Tilsvar til ordfører Rita Ottervik: Rett ble galt og omvendt i ny Lianplan.

Storparten av de lovlige beboerne på Lian har klaget på ny reguleringsplan. Alle har fått et iskaldt, arrogant byråkratbrev i retur. Byplansjefen og en jurist skriver stivt og kronglete at det de har bestemt, har de bestemt. Av nevnte grunner. Noe annet ville da også vært merkelig.

Først kjære ordfører, et tips: Du kan ikke la en kommunal avdeling skrive slike forferdelige brev til befolkningen i 2009, selv om den har mye makt! Hele gjengen må på språkkurs!

 

Fru Justitia er blindet. Det forklarer kanskje noe.
Ny reguleringsplan for Lian. Fru Justitia er blindet. Det forklarer kanskje noe.

Neste brev, (fra deg til meg) gjengitt i Adresseavisen er forresten veldig mye bedre. Byråkrater kan når de må! Og det er ikke ironi  fra min side når jeg er positivt overrasket over at ordføreren signerer et åpent brev til en beboer. Takk!

 Svaret fra deg er langt mer humant formulert, men har dessverre i prinsippet noenlunde samme innhold som det første.

 Brevene fra kommunen svarer bare på det de vil

Begge brev unngår behendig å svare på viktige prinsippspørsmål knyttet til ny reguleringsplan for Lian-Kystadmarka.  Adresseavisen og politisk redaktør Siri Wahl-Olsen har påpekt nøyaktig samme spørsmål, som nærmest er av moralsk karakter:

1) Er det rett og riktig at de som tatt seg til rette, som har bygd og bodd ulovlig på Lian, belønnes med full avlat, boligstatus og delvis rett til videre påbygging i et friluftsområde? 2) Er det rett og riktig at de som lojalt har fulgt pålegg og IKKE bygd og bodd ulovlig, belønnes med at deres hus og hytter bortreguleres?

Spørsmålene er uhyre viktige, fordi de vedrører respekt for lover og regler i Trondheim kommune.

 En plan for og av ulovlige beboere.

I brevet ditt, ordfører, skriver du at Lian representerer en lang historie om ulovlig bygging i marka. Dette er faktisk ikke riktig. Ulovlighetene er av nyere dato, og hovedsaklig knyttet til permanent bosettelse og tilhørende bygningsmessige utvidelser på eiendommer som i 1985 ble regulert til hytteformål. Mesteparten av dette har foregått de siste 10-15 årene, noe som tidsmessig faller sammen både med den såkalte Liansaken frontet av Lian Vel og med kommunens erklærte problemer i forhold til ulovlighetsoppfølging.

Man fikk dermed  to parter, kommunen og de ulovlige beboerne (Lian Vel) som hadde felles problemer og sammenfallende interesser i å finne løsninger. En symbiose oppsto, som det så vakkert heter.

Den nye reguleringsplanen ble skreddersydd for å løse problemene for hytteeierne i Lian Vel, og kommunens stadig stigende problemer med sin egen unnfallenhet.

Det er heller ikke riktig nÃ¥r ordføreren uttrykker at det er «ingen som entydig er fornøyd med alle sider av planen». Jovisst er noen det!  Lian Vel har i sin høringsuttalelse sagt at de «støtter planen fullt ut, og at det ikke er noen forskjell pÃ¥ Lian Vel og Trondheim kommunes mÃ¥l og visjoner for omrÃ¥det».

Er ikke det  påfallende?

 Selvsagt er hytteeierne fornøyd med den nye reguleringsplanen!

De vesentlige ulovlighetene knyttet til opphold på og utbygging av hytter (inntil 100 m2) kan nå omsøkes og blir lovlige. Det er med god grunn Lian Vel i et informasjonsskriv skryter av sin iherdige innsats for å hindre kommunen i ulovlighetsoppfølging tidligere. Det er vel også gode grunner for at Lian Vel har utestengt huseiere som har et annet syn, fra reguleringskomiteen som har forhandlet med kommunen, og nå sist fra enhver representasjon i styre og komiteer i Velforeningen.

Reguleringsplanen er slett politisk og administrativt arbeid. Det er den, og ikke selve debatten, som har skapt to leirer på Lian. Folk frykter nå at ungene skal arve konfliktene.

 Hvem skal nå utsettes for ulovlighetsoppfølging? Lovlige beboere.

Ulovlighetsoppfølgingen blir nå istedet skjøvet over på huseierne, og det ned til minste detalj. Et par ferske eksempler på slike “ulovligheter” er at  folk må fjerne dukkestuer og rive drivhus. Slike bygninger  blir ikke tillatt hvis man skal sette opp en Grimstadsgarasje på 18m2.

For huseiere som har over 100 m2 fra før innebærer den nye planen bortfall av enhver mulighet til tilpasning av egen bolig som medfører den minste lille utvidelse av eksisterende areal.

 Taper eiendommer på Lian verdi, eller gjør de ikke?

Kommunen, nå også ordføreren, har argumentert med at ettersom det var så strenge bestemmelser i den gamle planen, kan ikke bestemmelser i ny plan representere noen verdiforringelse av boligeiendommene. Akkurat på dette ene punktet kan det virke som Lian Vel er i utakt med kommunen. På Lian Vels hjemmesider heter det nemlig om den gamle planen: “Grunneierne på hytte- og boligeiendommer fikk gjennom disse strenge bestemmelsene sine eiendommer sterkt verdimessig redusert ved eventuelt fremtidig salg.” Dette må da samtidig også sees i sammenheng med kommunaldirektørens uttalelser om at “omreguleringen av 100 hytter til boliger er å betrakte som milliongevinster for hytteeierne”. Det er av sine egne man skal ha det.

 Jeg er ingen matematiker, men trekker følgende konklusjon: Da er det vel også slik at de som har fått hytter bortregulert har fått milliontap?

 Brevet ditt:»MÃ¥let for planarbeidet var Ã¥ finne en best mulig løsning for beboerne».

Jeg må nesten tro deg på det, ordfører. Men hvorfor har da to tredjedeler av lovlige beboere (Lian Huseierforening) klaget? Svaret er ubehagelig: Fordi kommunen gjennom et stort antall møter med ulovlige beboere (dvs hytteboere fra Lian Vel) har laget denne planen. Lian Vel har til og med i noen møter hatt med sin egen advokat, også han tidligere hytteeier på Lian. (Nå boligeier).

 Da øvrige berørte grunneiere omsider fikk anledning til Ã¥ delta gjennom det offentlige ettersyn, hadde reguleringskomiteen og styret i Lian Vel allerede i flere mÃ¥neder hatt kjennskap til bÃ¥de tidsplan og deler av innholdet i reguleringsplanen. Dessuten – at politikerne sannsynligvis allerede hadde en avtale seg i mellom.

 Den deltakelsen andre beboere etterhvert ble tilbudt skulle vise seg å være praktisk talt verdiløs. Så godt som alt av både høringsuttalelser og klager har så langt blitt feid til side.

 Et grelt eksempel til slutt: Slik skal Lian sikres som rekreasjonsområde.

Kjære ordfører Rita Ottervik: Personlig føler jeg meg ikke hardt rammet av den  nye reguleringsplanen.Jeg reagerer på prinsipielt grunnlag, og har blitt en lett ufrivillig talsmann pga åpent brev og div artikler i buldr.no/ Men i denne saken er det mye som roper på endring, alternativt en åpen høring, før det eventuelt blir rettsak!

Formannen i Lian Huseierforening, Lars Langlo, har bedt meg stille følgende sluttspørsmål, siden jeg nå har deg i tale:

«Kommunen har flotte visjoner om sikring av friluftsinteresser, rekreasjonsarealer og hensynet til almenhetens frie adgang til marka.

Er ordføreren klar over at dette nå blir ”sikret” ved at et sentralt friluftsområde på Lian, hele 200 mål, de neste ti årene blir permanent inngjerdet og dermed ubrukelig som rekreasjonsområde, og at også dette skjer gjennom en eksklusiv avtale mellom styret i Lian Vel og Trondheim kommune”?

Kontakt gjerne Lian Huseierforening for flere detaljer, ordfører. Denne foreningen må forøvrig høres i langt større grad fremover.

 PS: Ikke for å klage Rita, men det tok nokså lang tid før jeg fikk svar. Kan ikke du piske byråkraten som skriver brev for deg, slik at folk klarer å henge med?  AH

 Åpent brev om denne saken sto på trykk i Adresseavisen 28. mars. Svaret sto 22. april.

Les også:
Åpent brev fra Asbjørn Hulaas til ordføreren
Tilsvar fra ordfører Rita Ottervik
Eventyret om lianeserne, og politikerne i Trondheim som kunne krølle sammen ørene.

Ordfører Rita Ottervik om Lianplanen: Vi måtte finne kompromisser.

Ordfører Rita Ottervik  begrunner i dagens Adresseavis  bystyrets standpunkt i Liansaken, som førte til ny reguleringsplan. Argumentasjonen er i korthet og noe omskrevet følgende: Dette har vært en vanskelig sak for kommunen, derfor har man måttet ty til kompromisser.

ottervik_m_kjedeInnlegget er et tilsvar til et åpent brev fra Asbjørn Hulaas i Adresseavisen og på buldr.no i slutten av mars,  der han bl.a. stilte følgende spørsmål:  Kan Ottervik forsvare at de som har bygd og bodd ulovlig på Lian premieres med boligstatus, tillatelser til påbygg og økt verdi på eiendommene?

Mens de som lojalt har fulgt lover og regler, «belønnes» med at hus og hytter bortreguleres?

Hulaas stiller ogsÃ¥ spørsmÃ¥l ved at det bare var «ulovlige beboere» som fikk delta i planprosessen, mens huseierne konsekvent ble holdt utenfor.

Ordfører Ottervik avviser  alle påstander og spørsmål:  Hun hevder at alle parter har fått delta i planprosessen, planen fører ikke til at etablerte boliger blir mindre verdt osv, og hun unngår å svare på de to viktigste prinsipielle spørsmålene i det åpne brevet: Om premiering av ulovlige byggetiltak og bortreguleringer.

Hun avslutter med følgende konklusjon:

«FormÃ¥let med Lianplanen er Ã¥ sikre storsamfunnets behov for vern av marka som frilufts- og rekreasjonsomrÃ¥de samtidig som Lian bevares og utvikles som et særegent og godt boomrÃ¥de for de enkelte innbyggere. Prosessen har vært lang og vanskelig for alle parter, men det er ordførerens oppfatning at vi nÃ¥ har en plan som balanserer disse to behovene opp mot hverandre pÃ¥ en god mÃ¥te. Utfallet av fylkesmannens klagebehandling mÃ¥ vi avvente, men det er uansett viktig at vi tilstreber en mest mulig saklig og korrekt argumentasjon, slik at debatten ikke bidrar til Ã¥ øke konfliktnivÃ¥et framover.»

Hele tilsvaret fra ordfører Rita Ottervik finner du her (pdf)

Les også: Eventyret om lianeserne og politikerne i Trondheim som kunne krølle sammen ørene

Mistillit på Lian: nedstemt på årsmøtet

 Årsmøtet i Lian Vel vedtok på årsmøtet i går å støtte styret. Mistillitsforslaget falt, med knapt 40 mot  ca 80 stemmer etter en tildels opphetet debatt.  

 

Lian Vel: Mistillitsforslag klubbet ned.
Lian Vel: Hvordan gikk det med mistilliten?

 

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er at huseierne føler seg totalt overkjørt av styret, som har gått inn for en reguleringsplan som utelukkende er til fordel for hytteierne, mens huseierne risikerer å tape millioner. 

 Mer om bakgrunnen for mistillitsforslaget

Det deltok ca 80 medlemmer på møtet,  noenlunde jevnt fordelt på huseiere og hytteeiere. Når det likevel ble avgitt nesten 120 stemmer, skyldes det at det var innhentet  omlag 40 fullmakter, fra folk som enten ikke bor på Lian, eller ikke kunne delta på møtet.

Mange av fullmaktene var blankofullmakter som styret hadde innhentet og delte ut til sine støttespillere. Det er nemlig ikke tillatt for noe enkeltmedlem i Lian Vel å sitte med flere enn tre fullmakter under stemmegivningen.

I gjennomsnitt kunne altså alle som støttet styret, stemme for to. Huseierne hadde på sin side ikke innhentet fullmakter. I tillegg har mange huseiere også meldt seg ut av Lian Vel i protest mot  styrets håndtering av reguleringssaken.

Det kom ikke som noen overraskelse at  mistillitsforslaget ble nedstemt.

Eventyret om lianeserne, og politikerne i Trondheim som kunne krølle sammen ørene.

Det var ikke noe uvanlig, hverken med politikerne eller ørene deres. Hyggelige, flinke folk. Valgt av folket for å styre Trondheim by. Byen er  ikke verre enn andre byer, snarere tvert i mot!

Over byen ruver en ås, Byåsen. Nesten på toppen ligger Lian.

 

Trondheimspolitiker. Fargen på ørene skyldes hyppig sammenkrølling.
Trondheimspolitiker. Fargen på ørene skyldes hyppig sammenkrølling.

Trikken kjører dit fremdeles, selv om politikerne har prøvd å legge den ned mange ganger.

Der oppe var det frisk luft, fugler som kvitret og snøfresere som brummet muntert i vinternatta. I riktig gamle dager, (før krigen), solgte kommunen tomter til hus og hytter. På den tiden ville kommunen nemlig at folk skulle reise med trikken.

SÃ¥ en dag var det noen andre som sa: – Ã…h, sÃ¥ fint! PÃ¥ Lian kunne man bo i en liten rødmalt stue og likevel jobbe midt i byen!

 De  spikret og hamret både tidlig og sent. Ingen skal påstå at lianesere er dårlige snekkere! Men noen kan ha lett for å glemme. De glemte i farten å søke kommunen om byggetillatelse.

En sjelden gang kom kommunen på kontroll. Etterpå sendte de alvorlige brev:

”Pålegg om fraflytting” skrev de. Hver gang gjorde de nye lianeserne akkurat det samme: Skranglet sammen kjerring og unger og søte  labradorvalper og smilte sørgmodig til fotografen og journalisten fra Adressa. Noen ganger lekte ungene lykkelig oppe i trehytter, og journalisten skrev om det herlige bomiljøet  på Lian.

–  Skitt, tenkte politikerne, hver gang det skjedde.

Årene gikk. Lovlige og ulovlige hus og hytter lå om hverandre. Kommunen skrev strenge brev om utkastelse, og de nye lianeserne arkiverte brevene i en bunke på utedoen.

Ellers var det mest fred og ro. Folk fisket mort i Lianvannet og vinket oppmuntrende til bleke turister fra midtbyen.

Det kom nye politikere i Trondheim. De hadde lært et nytt ord:

Dialog.

 Lianeserne spisset ører. – Hva var det?

Nå skulle kommunen lage den reguleringsplanen de hadde drømt om! Tre lianesere, dyktige håndverkere må vite, men uten byggetillatelser, fikk bli med og lage planene. Ingen spurte de som hadde bodd lovlig på Lian i alle år.

Hvorfor skulle de bli med? Hva hadde de å frykte?

 Nå skal vi gjøre en lang og sørgelig historie kort: Byråkratene og lianeserne uten byggetillatelse dukket plutselig fram igjen og smilte bredt. De viftet med en Reguleringsplan der det sto:

”Alle som har bygd og bodd ulovlig på Lian skal få en flott premie: De skal få lov til å bo og kanskje bygge på enda mer. 100 hytter skal bli hus! 40 hytter som ingen bor i kan bli bolighus”. Noen klappet hverandre på skuldrene, men ikke alle.

”Dere som ikke har gjort noe ulovlig pÃ¥ Lian, mÃ¥ nÃ¥ tenke  mer pÃ¥ natur og friluftsliv, leste mannen fra kommunen. Derfor skal dere rive gjerdene, slik at elgene kan spise salat i kjøkkenhagene. Noen mÃ¥ rive dukkestuer,vedskjul og grillhytter. Dere kan ikke forandre mye pÃ¥ husene, selv om dere blir gamle. ”Hørte ikke», sa de lovlige beboerne pÃ¥ Lian.

Sjefsbyråkraten kremtet, og hevet stemmen:

”De som IKKE har flyttet ulovlig til Lian og IKKE bygd og snekret ulovlig, får sine hus og hytter bortregulert fra Lian. Dette er premien vår til dem som har fulgt lover og regler”.  De nærmeste hørte at han mumlet lavt:  -Dumminger! Omtrent slik var det.

Nå tror du dette er eventyr? Nei da. 20.november 2008 var det avstemning. Flertallet av politikerne, med eiegode Rita i spissen, stemte JA til den nye planen. Politikerne var bare SÅ glade for at alt hadde ordnet seg, for det hadde sjefsbyråkraten sagt.

-Dialog er tingen, var det en fra miljøpartiet De Grønne som sa.

Oppe på Lian kunne man høre et brøl som økte i styrke. Det er noe med lufta der,  folk blir kolossalt forbanna når de først blir forbanna.

De fleste lovlige huseierne klaget. Men nå hadde politikerne begynt å krølle sammen ørene. Sjefsbyråkraten kunne ta klagene og gjøre hva han ville med dem. Alle visste hva det var.

Folk klaget i avisa også. Åpne brev. Advokater regnet på hva hus- og hytteeiere hadde tapt. Det kunne gå mot den villeste rettssaken i manns minne.

Allerede nå kunne man ane forskjell på politikernes ører. De var helt klart rødere hos Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, De Grønne (ukledelig fargekombinasjon) og Kristelig Folkeparti.  Ørene deres kunne bli  mørkerøde og dessuten sammenkrøllete hvis noen snakket om Lian.

 

Nå kommer Det Første Store Spørsmålet: Tror du disse politikerne vet at de har vedtatt noe galt? Svar her:

 JA! ( )  NEI! ( ) VET IKKE! ( ) VIL IKKE VITE DET! ( ).

Her kommer det Andre Store Spørsmålet:  Hvis politikerne skjønner at de har vedtatt noe urettferdig, kommer de da til å snu?

Selvsagt! ( ) Ikke helt sikkert…( ) Glem det! ( ).

Så kommer Siste Spørsmål: Kommer du til å tenke på de røde, krøllete ørene ved neste valg?

Gjett om! ( ) Har notert saken bak øret, ja ( ) Er sofavelger og plages bittelitt med politikerforakt. ( ).

 Snipp, Snapp, Snute, men dette eventyret er slett ikke ute.