Årsmøte på Lian: Blir styret kastet?

Det er mer uro enn noen gang på Lian. Huseierne føler seg totalt overkjørt og reiser mistillitsforslag mot styret i Lian Vel. Bakgrunnen er en reguleringsplan som  utelukkende er til fordel for hytteeierne, mens huseierne risikerer å tape millioner.

Årsmøtet i Lian Vel arrangeres i grendehuset, som også er barnehage
Årsmøtet i Lian Vel arrangeres i grendehuset, som også er barnehage

 

Enkelte mener styret har drevet hestehandel med naboenes rettigheter, for å sikre de som bor ulovlig.

Styret i Lian Vel har svart med advokat og trussel om injuriesøksmål for formuleringer i mistillitsforslaget. Det er er dermed all grunn til å tro at tirsdagens årsmøte blir livlig. Det kan bli et rabaldermøte!

Premierer ulovligheter

Bakgrunnen for striden er den nye reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka som ble vedtatt i november i fjor.

Konsekvensene av planen er at folk som har bygd og bodd ulovlig i området, blir premiert med full bostatus. Lovlige beboere får til gjengjeld nye restriksjoner på eiendommene sine. De største taperne er de som konsekvent har fulgt lover og regler og unnlatt å bygge eller bo ulovlig. Noen av dem mister hyttene sine.

Tre av styremedlemmene i Lian Vel har deltatt aktivt i planprosessen. Alle tre er hytteeiere, to av dem har tidligere fått pålegg om å flytte. Ingen av de lovlige beboerne har fått delta.

Enighet på bakrommet?

Det endelige planforslaget ble lagt fram i april i fjor. Da hadde byråkrati og gruppeledere i bystyret tilsynelatende blitt enige på bakrommet: Dette skulle de gå for, det skulle endelig bli ro og orden på Lian.  Styret i Lian Vel  støttet planforslaget.

Huseierne ble fullstendig tatt på senga. De hadde fått liten og ingen informasjon fra styret i Lian Vel på forhånd, løpet var kjørt: 100 nye hus på Lian, nye og strenge begrensninger for alle andre.

I mistillitsforslaget blir det pekt på at styret i Lian Vel burde ivareta interessene til alle beboerne, ikke bare de ulovlige. Mangel på informasjon, direkte hemmelighold, er også et viktig ankepunkt: Hvis huseierne hadde fått vite hva som ble planlagt, kunne de grepet inn på et tidligere tidspunkt.  Planen ville kanskje blitt annerledes.

Truer med rettssak. 

Mistillitsforslaget fremmes av én enkelt huseier, men storparten av huseierne stiller seg bak. Forslagstilleren ble umiddelbart kontaktet av styrets advokat, som truer med injuriesøksmål. Huseieren har ikke beklaget innholdet, forslaget blir likevel fremmet.

РUtrolig fremgangsm̴te, mener andre huseiere. РStyret i Lian Vel bruker advokat p̴ egne medlemmer for ̴ f̴ dem til ̴ holde kjeft!

Huseierne mener at det bare er en vei å gå, om det skal bli fred på Lian. Velforeningen må få et helt nytt og nøytralt styre. Den videre oppfølgingen av reguleringsplanen må skje i et samarbeid mellom både hytte- og huseiere. 

– Vi gÃ¥r ikke imot  at hytteeierne fÃ¥r bostatus, sÃ¥ et samarbeid burde være mulig, mener huseierne.

Mistillitsforslaget kan du lese her (pdf)

Tidligere saker:

Mysterier på Lian: Kan ordfører eller rådmann forklare?

Nye runder med usikkerhet på Lian

Mysterier på Lian: Kan ordfører eller rådmann forklare?

Åpent brev til ordfører Rita Ottervik og rådmannen i Trondheim

 

Lianspørsmål: - Vi vet du er der, Rita!
Lianspørsmål: - Vi vet du er der, Rita!

Mange tror at Lian-planen ble laget for å hindre fortetting/nybygging i marka. Dette er feil, det har vært masse hus og hytter her siden før krigen. Problemet på Lian (for kommunen) var ulovlig innflytting i hytter og at hyttene ble ulovlig påbygd.

 

Kan noen forklare hvorfor reguleringsplanen da ble som den ble?

  1. Blir det flere eller færre mennesker på Lian når kommunen sier ja til at 100 hytter kan bli boliger, deriblant 40 som er ubebodd i dag?
  2. Blir hyttene mindre eller større når de nå kan bygges ut til 100 kvadratmeter?
  3. Hvorfor ble Lian plutselig innlemmet i Bymarka (1995), når målet øyensynlig ikke er å stanse byggetiltakene? Og hvorfor fikk ikke beboerne vite om dette på forhånd?

Formålet med Lianplanen sies å være hensynet til friluftslivet, derfor legges det strenge bestemmelser på de lovlige husene. Mange får nå hverken tilpasse hus til livsløpsstandard eller bygge dukkestue eller drivhus, og verdien på husene har gått dramatisk ned.

  1. Hvordan harmonerer hensynet til friluftslivet med at det tillates 100 nye boliger på Lian?
  2. Hvorfor skal lovlige beboere tape penger på at ulovlige bygg godkjennes?
  3. Er det viktig for friluftslivet at det ikke er gjerder eller skigarder langs  trafikkerte veier på Lian?

Storparten av de lovlige beboerne på Lian har klaget på reguleringsplanen og saksbehandlingen og krever ny behandling.

  1. Hvorfor vil ikke politikerne ta stilling til klagene?
  2. Hvorfor delegeres klagebehandlingen til Plankontoret, som jo har utformet  alle bestemmelsene?
  3. Er ikke resultatet gitt? Avslag, det er makta som rår?

Og Rita – du som er sjef og øverste ansvarlig: Synes du dette er demokrati? Og hvorfor var det bare ulovlige beboere som fikk bli med på diskusjonen, da reguleringsplanen ble laget? Juridisk sett bodde de ikke på Lian! (Men nå gjør de jo det, alle sammen, for Plankontoret sa nei til å utsette reguleringsplanen til klagebehandlingen var ferdig.)

Rita – dette kan du rydde opp i!  I motsatt fall, ta en rask telefon til rådmann og be ham ordne opp og svare på disse spørsmålene!

Mange leser dette. Sikkert fristende å bare overse det, men vi følger med! Og egentlig stoler vi fortsatt på at noen vet forskjell på rett og galt i denne byen.

Nye runder med usikkerhet på Lian

Det vil ta minst en måned før klagene på reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka er ferdigbehandlet av byplankontoret i Trondheim. Samtidig står hytteeiere i startgropa med byggesøknader.  Byggesakskontoret vil realitetsbehandle slike søknader, selv om det fremdeles er uvisst om reguleringsplanen må behandles på ny.

Målet var å skjerme Bymarka og stoppe ulovlig utbygging. I ny reguleringsplan får ca 100 hytter på Lian boligstatus. (foto: dan)
Målet var å skjerme Bymarka og stoppe ulovlig utbygging. I ny reguleringsplan får ca 100 hytter på Lian boligstatus. (foto: dan)

Ola Halle, som er saksbehandler for Lian-området på byggesakskontoret, sier til buldr.no at de som nå planlegger bygging og fremmer byggesøknader, får beskjed om at byggetiltakene skjer på egen risiko, selv om de blir godkjent i kommunen.

 
En flom av klager

Etter at reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka ble vedtatt i Trondheim bystyre i november i fjor, har det kommet inn rundt 80 enkeltklager samt en fellesklage fra Lian Huseierforening. Samlet har de aller fleste av de lovlige beboerne i området klaget på reguleringsplanen, som de mener tilgodeser hytteiere som har tatt seg til rette, på bekostning av lovlige beboere.

Ifølge reguleringsplanen er så godt som alle hytter nå omregulert til boliger som kan bygges ut til 100 kvadratmeter, og ulovlig utbygging inntil 100 kvadratmeter kan også bli godkjent. Lovlige beboere mener på sin side at de har fått svært rigide bestemmelser å forholde seg til, og mener å kunne dokumentere verditap på eiendommene.

Det er uvisst hva som blir resultatet av klagebehandlingen. Storparten av klagerne krever ny behandling av Lian-planen, og det kan ta svært lang tid før saken blir avgjort.

Ingen politisk behandling

Foreløpig har det ikke kommet inn konkrete byggesøknader fra hytteeiere pÃ¥ Lian, men flere har vært til forhÃ¥ndskonferanse om byggeplanene sine. I den vedtatte reguleringsplanen er det lagt opp til enkel saksbehandling for de som vil bygge ut hyttene sine til 100 kvadratmeter. Det samme gjelder «ettergodkjenning» for de som allerede har bygd ut hyttene sine ulovlig.  Administrasjonen skal selv gi tillatelser, uten politisk behandling.

Lian Huseierforening ba om at klagene måtte gis oppsettende virkning for å sikre at  det ikke skulle gjennomføres utbygging som blir vanskelig å reversere.  Kravet ble imidlertid avvist.
Ifølge byplansjef Ann-Margrit Harkjerr kan ikke kommunen utsette iverksettelsen av en reguleringsplan, fordi planen som sådan ikke inneholder noen vedtak om byggetiltak.
РDersom klagere krever utsettelse av tiltak som kan godkjennes ut fra den nye reguleringsplanen, m̴ hver enkelt byggesak p̴klages, sier hun.

Mange runder gjenstår

Byplansjefen sier plankontoret tar sikte på å ferdigbehandle klagene i løpet av mars. Etter planen skulle klagebehandlingen vært sluttført før utgangen av februar, to måneder etter at klagefristen gikk ut.

Om plankontoret gir klagerne helt eller delvis medhold, blir det nye runder. Dersom klagene blir avvist, skal de videre til fylkesmannen. Lian Huseierforening har i tillegg varslet rettssak dersom klagene blir avvist både kommunalt og hos fylkesmannen.