Tilsvar til ordfører Rita Ottervik: Rett ble galt og omvendt i ny Lianplan.

Storparten av de lovlige beboerne på Lian har klaget på ny reguleringsplan. Alle har fått et iskaldt, arrogant byråkratbrev i retur. Byplansjefen og en jurist skriver stivt og kronglete at det de har bestemt, har de bestemt. Av nevnte grunner. Noe annet ville da også vært merkelig.

Først kjære ordfører, et tips: Du kan ikke la en kommunal avdeling skrive slike forferdelige brev til befolkningen i 2009, selv om den har mye makt! Hele gjengen må på språkkurs!

 

Fru Justitia er blindet. Det forklarer kanskje noe.
Ny reguleringsplan for Lian. Fru Justitia er blindet. Det forklarer kanskje noe.

Neste brev, (fra deg til meg) gjengitt i Adresseavisen er forresten veldig mye bedre. Byråkrater kan når de må! Og det er ikke ironi  fra min side når jeg er positivt overrasket over at ordføreren signerer et åpent brev til en beboer. Takk!

 Svaret fra deg er langt mer humant formulert, men har dessverre i prinsippet noenlunde samme innhold som det første.

 Brevene fra kommunen svarer bare på det de vil

Begge brev unngår behendig å svare på viktige prinsippspørsmål knyttet til ny reguleringsplan for Lian-Kystadmarka.  Adresseavisen og politisk redaktør Siri Wahl-Olsen har påpekt nøyaktig samme spørsmål, som nærmest er av moralsk karakter:

1) Er det rett og riktig at de som tatt seg til rette, som har bygd og bodd ulovlig på Lian, belønnes med full avlat, boligstatus og delvis rett til videre påbygging i et friluftsområde? 2) Er det rett og riktig at de som lojalt har fulgt pålegg og IKKE bygd og bodd ulovlig, belønnes med at deres hus og hytter bortreguleres?

Spørsmålene er uhyre viktige, fordi de vedrører respekt for lover og regler i Trondheim kommune.

 En plan for og av ulovlige beboere.

I brevet ditt, ordfører, skriver du at Lian representerer en lang historie om ulovlig bygging i marka. Dette er faktisk ikke riktig. Ulovlighetene er av nyere dato, og hovedsaklig knyttet til permanent bosettelse og tilhørende bygningsmessige utvidelser på eiendommer som i 1985 ble regulert til hytteformål. Mesteparten av dette har foregått de siste 10-15 årene, noe som tidsmessig faller sammen både med den såkalte Liansaken frontet av Lian Vel og med kommunens erklærte problemer i forhold til ulovlighetsoppfølging.

Man fikk dermed  to parter, kommunen og de ulovlige beboerne (Lian Vel) som hadde felles problemer og sammenfallende interesser i å finne løsninger. En symbiose oppsto, som det så vakkert heter.

Den nye reguleringsplanen ble skreddersydd for å løse problemene for hytteeierne i Lian Vel, og kommunens stadig stigende problemer med sin egen unnfallenhet.

Det er heller ikke riktig nÃ¥r ordføreren uttrykker at det er «ingen som entydig er fornøyd med alle sider av planen». Jovisst er noen det!  Lian Vel har i sin høringsuttalelse sagt at de «støtter planen fullt ut, og at det ikke er noen forskjell pÃ¥ Lian Vel og Trondheim kommunes mÃ¥l og visjoner for omrÃ¥det».

Er ikke det  påfallende?

 Selvsagt er hytteeierne fornøyd med den nye reguleringsplanen!

De vesentlige ulovlighetene knyttet til opphold på og utbygging av hytter (inntil 100 m2) kan nå omsøkes og blir lovlige. Det er med god grunn Lian Vel i et informasjonsskriv skryter av sin iherdige innsats for å hindre kommunen i ulovlighetsoppfølging tidligere. Det er vel også gode grunner for at Lian Vel har utestengt huseiere som har et annet syn, fra reguleringskomiteen som har forhandlet med kommunen, og nå sist fra enhver representasjon i styre og komiteer i Velforeningen.

Reguleringsplanen er slett politisk og administrativt arbeid. Det er den, og ikke selve debatten, som har skapt to leirer på Lian. Folk frykter nå at ungene skal arve konfliktene.

 Hvem skal nå utsettes for ulovlighetsoppfølging? Lovlige beboere.

Ulovlighetsoppfølgingen blir nå istedet skjøvet over på huseierne, og det ned til minste detalj. Et par ferske eksempler på slike “ulovligheter” er at  folk må fjerne dukkestuer og rive drivhus. Slike bygninger  blir ikke tillatt hvis man skal sette opp en Grimstadsgarasje på 18m2.

For huseiere som har over 100 m2 fra før innebærer den nye planen bortfall av enhver mulighet til tilpasning av egen bolig som medfører den minste lille utvidelse av eksisterende areal.

 Taper eiendommer på Lian verdi, eller gjør de ikke?

Kommunen, nå også ordføreren, har argumentert med at ettersom det var så strenge bestemmelser i den gamle planen, kan ikke bestemmelser i ny plan representere noen verdiforringelse av boligeiendommene. Akkurat på dette ene punktet kan det virke som Lian Vel er i utakt med kommunen. På Lian Vels hjemmesider heter det nemlig om den gamle planen: “Grunneierne på hytte- og boligeiendommer fikk gjennom disse strenge bestemmelsene sine eiendommer sterkt verdimessig redusert ved eventuelt fremtidig salg.” Dette må da samtidig også sees i sammenheng med kommunaldirektørens uttalelser om at “omreguleringen av 100 hytter til boliger er å betrakte som milliongevinster for hytteeierne”. Det er av sine egne man skal ha det.

 Jeg er ingen matematiker, men trekker følgende konklusjon: Da er det vel også slik at de som har fått hytter bortregulert har fått milliontap?

 Brevet ditt:»MÃ¥let for planarbeidet var Ã¥ finne en best mulig løsning for beboerne».

Jeg må nesten tro deg på det, ordfører. Men hvorfor har da to tredjedeler av lovlige beboere (Lian Huseierforening) klaget? Svaret er ubehagelig: Fordi kommunen gjennom et stort antall møter med ulovlige beboere (dvs hytteboere fra Lian Vel) har laget denne planen. Lian Vel har til og med i noen møter hatt med sin egen advokat, også han tidligere hytteeier på Lian. (Nå boligeier).

 Da øvrige berørte grunneiere omsider fikk anledning til Ã¥ delta gjennom det offentlige ettersyn, hadde reguleringskomiteen og styret i Lian Vel allerede i flere mÃ¥neder hatt kjennskap til bÃ¥de tidsplan og deler av innholdet i reguleringsplanen. Dessuten – at politikerne sannsynligvis allerede hadde en avtale seg i mellom.

 Den deltakelsen andre beboere etterhvert ble tilbudt skulle vise seg å være praktisk talt verdiløs. Så godt som alt av både høringsuttalelser og klager har så langt blitt feid til side.

 Et grelt eksempel til slutt: Slik skal Lian sikres som rekreasjonsområde.

Kjære ordfører Rita Ottervik: Personlig føler jeg meg ikke hardt rammet av den  nye reguleringsplanen.Jeg reagerer på prinsipielt grunnlag, og har blitt en lett ufrivillig talsmann pga åpent brev og div artikler i buldr.no/ Men i denne saken er det mye som roper på endring, alternativt en åpen høring, før det eventuelt blir rettsak!

Formannen i Lian Huseierforening, Lars Langlo, har bedt meg stille følgende sluttspørsmål, siden jeg nå har deg i tale:

«Kommunen har flotte visjoner om sikring av friluftsinteresser, rekreasjonsarealer og hensynet til almenhetens frie adgang til marka.

Er ordføreren klar over at dette nå blir ”sikret” ved at et sentralt friluftsområde på Lian, hele 200 mål, de neste ti årene blir permanent inngjerdet og dermed ubrukelig som rekreasjonsområde, og at også dette skjer gjennom en eksklusiv avtale mellom styret i Lian Vel og Trondheim kommune”?

Kontakt gjerne Lian Huseierforening for flere detaljer, ordfører. Denne foreningen må forøvrig høres i langt større grad fremover.

 PS: Ikke for å klage Rita, men det tok nokså lang tid før jeg fikk svar. Kan ikke du piske byråkraten som skriver brev for deg, slik at folk klarer å henge med?  AH

 Åpent brev om denne saken sto på trykk i Adresseavisen 28. mars. Svaret sto 22. april.

Les også:
Åpent brev fra Asbjørn Hulaas til ordføreren
Tilsvar fra ordfører Rita Ottervik
Eventyret om lianeserne, og politikerne i Trondheim som kunne krølle sammen ørene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *