Ordfører Rita Ottervik om Lianplanen: Vi måtte finne kompromisser.

Ordfører Rita Ottervik  begrunner i dagens Adresseavis  bystyrets standpunkt i Liansaken, som førte til ny reguleringsplan. Argumentasjonen er i korthet og noe omskrevet følgende: Dette har vært en vanskelig sak for kommunen, derfor har man måttet ty til kompromisser.

ottervik_m_kjedeInnlegget er et tilsvar til et åpent brev fra Asbjørn Hulaas i Adresseavisen og på buldr.no i slutten av mars,  der han bl.a. stilte følgende spørsmål:  Kan Ottervik forsvare at de som har bygd og bodd ulovlig på Lian premieres med boligstatus, tillatelser til påbygg og økt verdi på eiendommene?

Mens de som lojalt har fulgt lover og regler, «belønnes» med at hus og hytter bortreguleres?

Hulaas stiller ogsÃ¥ spørsmÃ¥l ved at det bare var «ulovlige beboere» som fikk delta i planprosessen, mens huseierne konsekvent ble holdt utenfor.

Ordfører Ottervik avviser  alle påstander og spørsmål:  Hun hevder at alle parter har fått delta i planprosessen, planen fører ikke til at etablerte boliger blir mindre verdt osv, og hun unngår å svare på de to viktigste prinsipielle spørsmålene i det åpne brevet: Om premiering av ulovlige byggetiltak og bortreguleringer.

Hun avslutter med følgende konklusjon:

«FormÃ¥let med Lianplanen er Ã¥ sikre storsamfunnets behov for vern av marka som frilufts- og rekreasjonsomrÃ¥de samtidig som Lian bevares og utvikles som et særegent og godt boomrÃ¥de for de enkelte innbyggere. Prosessen har vært lang og vanskelig for alle parter, men det er ordførerens oppfatning at vi nÃ¥ har en plan som balanserer disse to behovene opp mot hverandre pÃ¥ en god mÃ¥te. Utfallet av fylkesmannens klagebehandling mÃ¥ vi avvente, men det er uansett viktig at vi tilstreber en mest mulig saklig og korrekt argumentasjon, slik at debatten ikke bidrar til Ã¥ øke konfliktnivÃ¥et framover.»

Hele tilsvaret fra ordfører Rita Ottervik finner du her (pdf)

Les også: Eventyret om lianeserne og politikerne i Trondheim som kunne krølle sammen ørene

5 kommentarer til «Ordfører Rita Ottervik om Lianplanen: Vi mÃ¥tte finne kompromisser.»

 1. Lianplanen er ikke en kompromissløsning. Den er systematisk forskjellsbehandling på politisk plan. Kommunen har innfridd alle ønsker og krav fra kun den ene av de involverte parter: hytteeiere representert ved reguleringskomiteen og styret i Lian Vel. Disse har hatt en eksklusiv tilgang til planprosessen, får nå ettergitt alle ulovligheter og kan i tillegg innkassere milliongevinster, mens de andre partene: boligeierne og de bortregulerte sitter igjen med tap i samme størrelsesorden.
  Boligeierne får gjennom bestemmelsene i praksis ingen muligheter til tilpasninger av eksisterende boliger, begrunnet med at vi ligger i marka, mens slike hensyn settes helt til side for hytteeierne, som får tillatelse til bygging av 100 nye eneboliger. En svært omfattende utbygging på svært billige tomter i den samme marka.
  Dersom kommunen føler spesiell bekymring for konfliktnivået er løsningen enkel: planen må endres, og da må mere enn bare den ene part få delta i planprosessen!
  Hvem tør stå for en uhildet gjennomgang, blir det fylkesmannen, sivilombudsmannen, eller må det hele høyere opp i systemet?

 2. Hei!
  Det aner meg at det er en gammel Lianeser med dyp innsikt i sakskomplekset som skriver her? Jeg har selv lett etter et mulig forsvar for kommunen i forhold til det som har skjedd. Ikke sÃ¥ lett, men jeg tror at de lenge faktisk mÃ¥ ha trodd at Lian Vel representerte storparten av befolkningen, og ikke bare ulovlige beboere. SÃ¥ havner de rett i klisteret, eller det som pÃ¥ fagsprÃ¥ket kalles «point of no return».
  Der er politikerne og kommunens planavdeling akkurat nå. De fleste skjønner vel etterhvert hvordan dette henger sammen, og at hytteeierne har utnyttet politikernes kattepine. Stygg sak, men interessant også!

 3. Hele planen er som et revehi, hvor man starter i feil inngang og kommer ut av feil utgang, sammen med reven.
  Her har utgangspunktet helt klart vært å finne en løsning for å dekke over ulovlighetene, og de som har begått dem har vært med på å lage løsningen, punkt for punkt. Når man etterhvert må starte på nytt, må de som har boligeiendommer først få sine rettigheter sikret uten noe knussel. Det skulle bare mangle, det er disse som har betalt full pris! Så får de som har brukt noen titusener på å kjøpe seg en eller to eller tre hytter, og i tillegg gjort forsøk på å kjøpe enda flere, komme i annen rekke, og dersom kommunen absolutt vil øke bosettingen i marka, så får de gjøre det, men da får de også si at det er det de vil, og ikke komme med alt dette våset om friluftsinteresser som nå bare blir brukt som påskudd for å husere med de som på ordentlig vis har kjøpt en boligeiendom (Og bare en, for da har man vanligvis ikke råd til flere).
  I den gamle planen var det respekt for lovlige beboere, og det var respekt for vernende skogbelter, lekeplasser og friluftsarealer. Mens nå er det bare respekt for at en enkelt gruppe mennesker skal få full uttelling og alle gevinster. Nå tar de skogen, markene og grasrota også. Vi finner oss ikke i det. Pokker heller!

  1. Hei «foxhunter»!
   Det er mulig den nye reguleringsplanen for Lian kan betraktes som et revehi. Reven er i alle fall ansett for å være slu, og du går relativt langt i å antyde at noen rever har kjøpt opp hytter for å spekulere i økt pris etter ny reguleringsplan. Kan du dokumentere det? I så fall kan det kanskje være grunnlag for en liten revejakt etterhvert. Det kan tenkes at journalister får lyst til å grave dypere i hiet.
   Ellers vil vi bare minne om at denne bloggen ikke skal åpne for noe frislepp for anonyme anklager i øst og vest. Vi følger vanlige journalistiske kriterier.

   1. Men Asbjørn, da. «Get off my tail».
    Jeg beskylder da ingen for å ha drevet med eiendomsspekulasjon. Jeg viser bare til realiteter, som lett dokumenteres med å sammenholde to offentlig tilgjengelige dokumenter: reguleringsplanen (kartet) og matrikkelen. Da fremgår det klart at de tre personene som har sittet i reguleringskomiteen i Lian Vel hver får to hytter omregulert til boliger, altså dobbelt opp av det som kommunaldirektøren kaller “milliongevinster”. Det blir nesten som å krysset av for to rekker på lottokupongen. Men kommunen har heldigvis fortusett at dette kunne bli bemerket, og vært behjelpelig med argumentasjon i saksfremlegget: “Flere personer har flere eiendommer i området. Noen av disse vil med dette forslaget få to boliger, mens de nå har to hytter eller én hytte og én bolig”….”Dette kan oppleves som forskjellsbehandling, men rådmannnen mener eiendommene bør vurderes uavhengig av hvem som eier dem.” Og rådmannen har jo som vanlig helt rett; det er jo fullt lovlig å eie flere eiendommer. Det må likevel føles rart for dem som ikke har vært med i velforeningen, og som istedet nå får sine eneste, velholdte hytter i samme område bortregulert! Og så kjenner jo alle som bor på Lian til de oppkjøpsforsøk som har vært gjort gjennom de siste årene. Dette er jo også fullt lovlig, men samtidig utrolig kvalmt, når man ser hvordan resultatet ble, og kjenner til den rørende kartlegging, historiske interesse og omsorg for nærområdet som ligger bak, slik den blant annet finnes beskrevet på Lian Vel sine hjemmesider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *