Rike barn får barnetrygd, ikke de fattige

Rike barn trenger ikke bekymre seg.

Ganske ulogisk, er det ikke? Over tre hundre norske kommuner trekker fra barnetrygden når de utbetaler sosialstønad. Dermed får ikke barn av sosialklienter de månedlige utbetalingene som alle andre får.

Barnetrygd betyr «trygghet for barna». Men det gjelder altså bare de som har foreldre som er i jobb eller i en statlig støtteordning.

Skjønt dette varierer fra kommune til kommune. I noen kommuner får foreldre beholde både kontantstøtte og barnetrygd i tillegg til sosialstønaden. Andre trekker fra kontantstøtte men lar folk beholde barnetrygden.

Det store flertallet har valgt å regne barnetrygd som «inntekt», og inndrar altså dette beløpet, ca 1000 kroner måneden pr. barn, før sosialstønaden utbetales. Alle storbyer gjør det, fra ganske nylig også den rødgrønne byen Trondheim. De inndrar barnetrygden fra sosialklientene og putter dem i stedet i kommunekassa.

Litt omskrevet kunne man kanskje si at kommuner som inndrar barnetrygd stjeler både fra statskassen og de fattige? Barnetrygden var vel neppe tenkt som en hjelp til kriserammede kommuner.

Ett annet spørsmål er om dette kan være lovlig. Hvis man for noen regner barnetrygd som «inntekt», hva da med de øvrige? Det er ingen skatt på barnetrygden, den regnes ikke som inntekt.

Kommentator i Nationen, Kari Gåsvatn har skrevet følgende om barnetrygden: «Barnetrygda er en såkalt universell velferdsordning. Det vil si at den er lik for alle, for rik og fattig. Samme beløp utbetales til barna enten foreldrene tjener millioner eller lever på sosialhjelp. Det er viktig at barnetrygda forblir universell, i tråd med den norske velferdsmodellen. Det er bare slik ordningen sikres oppslutning og legitimitet.»

Så spørs det om barnetrygden kan ha legitimitet lenger, når det bare er de fattigste som ikke får. Den kan i hvert fall ikke kalles universell, så kanskje man også burde sette en øvre inntektstgrense? Eller kanskje innføre behovsprøving?

I Trondheim har SVs varaordfører Knut Fagerbakke forklart det nye «grepet» slik: «I krisetider må man stramme inn der man kan.»

Der man kan? Altså: Fagerbakke mener at man kan ta fra de barna som har aller minst. De som har foreldre som fra før sliter med å få pengene til å rekke fra måned til måned. De som ikke kan få de samme aktivitetstilbud og klær, reiser osv. som andre barn. Forskjellene øker.

Det burde være unødvendig å si at dette ikke akkurat rimer med SVs partiprogram. Selv om Fagerbakke forklarer at det bare skal være en midlertidig løsning, til 2011 eller 2012 eller noe sånt. Midlertidige løsninger har imidlertid en tendens til å bli varige.

– NÃ¥ mÃ¥ distriktene slutte Ã¥ blande seg i politikk! Hilsen Høyre og SV.

landsmc3b8tedelegat1
Delegater fra distriktene blir lett emosjonelle og forvirrete. I bakgrunnen: Spontant, politisk magaplask.

Politikk er kolossalt kompliserte saker. Bare landets ypperste hoder er i stand til å finformulere standpunkter, og slike hoder finnes uten unntak i partiledelsen.

Slik er tingenes tilstand, på begge sider i det politiske landskapet.

Vi tar Høyre først. Under landsmøtet som pÃ¥gÃ¥r, prøvde distriktene Ã¥ yppe seg. Ha! Bønder i by’n!

For en gangs skyld vedtok partiet politiske saker som det lukter litt svidd av: Ja til oljeleting i nord, Ja til å bygge ut vernede vassdrag og Ja til å utvikle kjernekraft. Saker som vil vekke ungdom, på den ene eller andre måten.

Dette virker jo som god gammeldags Høyre-politikk, nå begynner partiet å bli seg selv!

Men ikke før er Høyres vedtak fattet, sÃ¥ iler byrÃ¥dsleder Erling Lae til:  – He, he, det var bare distrikts-Høyre som ville markere seg litt, sier han. Slik er det. At ikke distriktene kan holde kjeft? De skal være glade sÃ¥ lenge de fÃ¥r være med pÃ¥ landsmøter!

OgsÃ¥ SV er dessverre plaget av innslag som lukter litt…landlig.Det passer ikke pÃ¥ landsmøter. Naive og opprømte delegater klarte Ã¥ fÃ¥ et vedtak om Ã¥ fjerne privatskoler. Smekk pÃ¥ fingern! Etterpå har partiledelsen i SV hatt det travelt med Ã¥ bortforklare tøvet. Noen privatskoler er nemlig helt ok.

Du skal bo ganske kort tid i Oslo før resten av landet er «distrikts-Norge». Ca en uke.

Se også: Talsmann for Senterpartiet fremhever Den Absolutte Harmoni.NB! Følg med høna bak! (youtube)

Kristin på hat-toppen

Noen av oss blir fotografert mer enn andre. Etterhvert vil journalistene fÃ¥ et  brukbart utvalg av forskjellige uttrykk – etter behov. Trett, sur, blid, sliten eller enda bedre: Hatefull, antisemittisk, stalinistisk, despotisk. Alt stygt en høyreorientert journalist bare kan drømme om!  

Kristin lyser fint av hat.
Kristin lyser fint av hat.

Akkurat nå koser de seg med dette bildet, som har omtrent alt: Rødfargen bak, SV-logoen,  den knyttede neven og det ville blikket. Vi skjønner jo straks at dette er en meget farlig dame! 

 

Men alle bilder slites. Plutselig blir det for tydelig at dette bare er propaganda, Kristin er rett og slett inne i en heftig passasje om behovet for nye barnehager.

Men inntil det dukker opp nye bilder, er kristinbildet  på hat-toppen her på buldr.no

Vi oppfordrer vår tallrike leserskare til å sende oss nye, gode hatbilder. Gjerne av kvinner på venstresiden, som nok  er best. Vi godtar Senterpartiet også.

Se forøvrig dette – alle menns drøm om kvinner?