Årsmøte på Lian: Blir styret kastet?

Det er mer uro enn noen gang på Lian. Huseierne føler seg totalt overkjørt og reiser mistillitsforslag mot styret i Lian Vel. Bakgrunnen er en reguleringsplan som  utelukkende er til fordel for hytteeierne, mens huseierne risikerer å tape millioner.

Årsmøtet i Lian Vel arrangeres i grendehuset, som også er barnehage
Årsmøtet i Lian Vel arrangeres i grendehuset, som også er barnehage

 

Enkelte mener styret har drevet hestehandel med naboenes rettigheter, for å sikre de som bor ulovlig.

Styret i Lian Vel har svart med advokat og trussel om injuriesøksmål for formuleringer i mistillitsforslaget. Det er er dermed all grunn til å tro at tirsdagens årsmøte blir livlig. Det kan bli et rabaldermøte!

Premierer ulovligheter

Bakgrunnen for striden er den nye reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka som ble vedtatt i november i fjor.

Konsekvensene av planen er at folk som har bygd og bodd ulovlig i området, blir premiert med full bostatus. Lovlige beboere får til gjengjeld nye restriksjoner på eiendommene sine. De største taperne er de som konsekvent har fulgt lover og regler og unnlatt å bygge eller bo ulovlig. Noen av dem mister hyttene sine.

Tre av styremedlemmene i Lian Vel har deltatt aktivt i planprosessen. Alle tre er hytteeiere, to av dem har tidligere fått pålegg om å flytte. Ingen av de lovlige beboerne har fått delta.

Enighet på bakrommet?

Det endelige planforslaget ble lagt fram i april i fjor. Da hadde byråkrati og gruppeledere i bystyret tilsynelatende blitt enige på bakrommet: Dette skulle de gå for, det skulle endelig bli ro og orden på Lian.  Styret i Lian Vel  støttet planforslaget.

Huseierne ble fullstendig tatt på senga. De hadde fått liten og ingen informasjon fra styret i Lian Vel på forhånd, løpet var kjørt: 100 nye hus på Lian, nye og strenge begrensninger for alle andre.

I mistillitsforslaget blir det pekt på at styret i Lian Vel burde ivareta interessene til alle beboerne, ikke bare de ulovlige. Mangel på informasjon, direkte hemmelighold, er også et viktig ankepunkt: Hvis huseierne hadde fått vite hva som ble planlagt, kunne de grepet inn på et tidligere tidspunkt.  Planen ville kanskje blitt annerledes.

Truer med rettssak. 

Mistillitsforslaget fremmes av én enkelt huseier, men storparten av huseierne stiller seg bak. Forslagstilleren ble umiddelbart kontaktet av styrets advokat, som truer med injuriesøksmål. Huseieren har ikke beklaget innholdet, forslaget blir likevel fremmet.

РUtrolig fremgangsm̴te, mener andre huseiere. РStyret i Lian Vel bruker advokat p̴ egne medlemmer for ̴ f̴ dem til ̴ holde kjeft!

Huseierne mener at det bare er en vei å gå, om det skal bli fred på Lian. Velforeningen må få et helt nytt og nøytralt styre. Den videre oppfølgingen av reguleringsplanen må skje i et samarbeid mellom både hytte- og huseiere. 

– Vi gÃ¥r ikke imot  at hytteeierne fÃ¥r bostatus, sÃ¥ et samarbeid burde være mulig, mener huseierne.

Mistillitsforslaget kan du lese her (pdf)

Tidligere saker:

Mysterier på Lian: Kan ordfører eller rådmann forklare?

Nye runder med usikkerhet på Lian

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *