Nye runder med usikkerhet på Lian

Det vil ta minst en måned før klagene på reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka er ferdigbehandlet av byplankontoret i Trondheim. Samtidig står hytteeiere i startgropa med byggesøknader.  Byggesakskontoret vil realitetsbehandle slike søknader, selv om det fremdeles er uvisst om reguleringsplanen må behandles på ny.

Målet var å skjerme Bymarka og stoppe ulovlig utbygging. I ny reguleringsplan får ca 100 hytter på Lian boligstatus. (foto: dan)
Målet var å skjerme Bymarka og stoppe ulovlig utbygging. I ny reguleringsplan får ca 100 hytter på Lian boligstatus. (foto: dan)

Ola Halle, som er saksbehandler for Lian-området på byggesakskontoret, sier til buldr.no at de som nå planlegger bygging og fremmer byggesøknader, får beskjed om at byggetiltakene skjer på egen risiko, selv om de blir godkjent i kommunen.

 
En flom av klager

Etter at reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka ble vedtatt i Trondheim bystyre i november i fjor, har det kommet inn rundt 80 enkeltklager samt en fellesklage fra Lian Huseierforening. Samlet har de aller fleste av de lovlige beboerne i området klaget på reguleringsplanen, som de mener tilgodeser hytteiere som har tatt seg til rette, på bekostning av lovlige beboere.

Ifølge reguleringsplanen er så godt som alle hytter nå omregulert til boliger som kan bygges ut til 100 kvadratmeter, og ulovlig utbygging inntil 100 kvadratmeter kan også bli godkjent. Lovlige beboere mener på sin side at de har fått svært rigide bestemmelser å forholde seg til, og mener å kunne dokumentere verditap på eiendommene.

Det er uvisst hva som blir resultatet av klagebehandlingen. Storparten av klagerne krever ny behandling av Lian-planen, og det kan ta svært lang tid før saken blir avgjort.

Ingen politisk behandling

Foreløpig har det ikke kommet inn konkrete byggesøknader fra hytteeiere pÃ¥ Lian, men flere har vært til forhÃ¥ndskonferanse om byggeplanene sine. I den vedtatte reguleringsplanen er det lagt opp til enkel saksbehandling for de som vil bygge ut hyttene sine til 100 kvadratmeter. Det samme gjelder «ettergodkjenning» for de som allerede har bygd ut hyttene sine ulovlig.  Administrasjonen skal selv gi tillatelser, uten politisk behandling.

Lian Huseierforening ba om at klagene måtte gis oppsettende virkning for å sikre at  det ikke skulle gjennomføres utbygging som blir vanskelig å reversere.  Kravet ble imidlertid avvist.
Ifølge byplansjef Ann-Margrit Harkjerr kan ikke kommunen utsette iverksettelsen av en reguleringsplan, fordi planen som sådan ikke inneholder noen vedtak om byggetiltak.
РDersom klagere krever utsettelse av tiltak som kan godkjennes ut fra den nye reguleringsplanen, m̴ hver enkelt byggesak p̴klages, sier hun.

Mange runder gjenstår

Byplansjefen sier plankontoret tar sikte på å ferdigbehandle klagene i løpet av mars. Etter planen skulle klagebehandlingen vært sluttført før utgangen av februar, to måneder etter at klagefristen gikk ut.

Om plankontoret gir klagerne helt eller delvis medhold, blir det nye runder. Dersom klagene blir avvist, skal de videre til fylkesmannen. Lian Huseierforening har i tillegg varslet rettssak dersom klagene blir avvist både kommunalt og hos fylkesmannen.

2 kommentarer til «Nye runder med usikkerhet pÃ¥ Lian»

  1. Planen blir nok gjennomført, helt uavhengig av klagebehandlingen. Det blir bare tull når byplansjefen sier at man kan klage på hver enkelt byggesak for å få utsatt gjennomføringen. Byggesakene skal jo kun behandles administrativt, og det blir svært vanskelig for klagerne å følge med. Så med tid og stunder blir nå mange hytter på Lian omgjort til boliger, og hva skjer da om huseierne får medhold i klagene sine og reguleringsplanen må behandles på ny? Kort og godt dette: Den KAN ikke omgjøres, fordi konsekvensene for de som har fått lov til å bygge om blir for store!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *