Obligatorisk barnehage? Nå blir det bråk!

Det er klart det blir leven: Gratis barnehage og fjerning av kontantstøtten! Dette gir rom for omfattende debatter i lang tid framover.

For denne gangen er det ikke SV som foreslår dette. Det er Fordelingsutvalget, nedsatt av den rødgrønne regjeringen,  som fremmer forslaget.

At utvalget i tillegg vurderer om  barnehage bør være obligatorisk, vil neppe bidra til å senke temperaturen.

Barnehagen kan fjerne sosiale forskjeller
Barnehagen kan fjerne sosiale forskjeller

 

Vil minske sosial ulikhet

Hensikten med tiltakene er å minske de økonomiske forskjellene i Norge. I tillegg til gratis kjernetid i barnehagene og fjerning av kontantstøtten, foreslår Fordelingsutvalget at barnetrygden skal økes i takt med lønnsveksten. Barnetrygden har vært så godt som uendret de siste 10-12 åra.

Hørte vi KrF rasle med sablene? De har varslet at høstens valg blir en «folkeavstemning» om kontantstøtten. Samtidig vil de «fjerne fattigdommen i Norge» med bl.a. økt sosialstønad.

Forskjellene skapes i førskolealder

Fordelingsutvalgets utredning viser imidlertid at det tidlig legges grunnlag for sosiale forskjeller, at fattigdom og rikdom gÃ¥r i arv:   «Tiltak rettet mot barn i førskolealder er svært viktige fordi deltakelse i barnehage ser ut til Ã¥ ha en positiv pÃ¥virkning pÃ¥ barns senere utdanning og yrkesaktivitet», skriver utvalget.

Det er altsÃ¥ utdanning som er nøkkelen til større økonomisk likhet. KrF mÃ¥ kanskje si seg enig i det, men vil nok protestere og «male kommunismen pÃ¥ veggen», for Ã¥ omskrive et kjent uttrykk. Utdanning: ja. Barnehage: nei! Heller kontantstøtte, som ifølge Fordelingsutvalget bidrar til Ã¥ øke sosiale forskjeller.

Heldagsskolen, en annen varm potet

Utvalget sier ingenting om heldagsskolen, som er en annen varm potet. Andre har imidlertid påvist at fattigdom kan gå i arv, når far og mor av ulike årsaker ikke kan hjelpe barna med leksene. I heldagsskolen blir det leksehjelp til alle, men dette har Fordelingsutvalget ikke viet plass.

Det utvalget sier noe om, er et helt annet stridsspørsmål: Økt skatt på egen bolig! Nå har vi vel Høyre på banen også.

Forslaget fra Fordelingsutvalget skal  ut pÃ¥ en bred høring, og de rødgrønne har ikke tatt standpunkt foreløpig. Likevel: Skal vi spÃ¥ at «tvangs-barnehage» blir en av hovedsakene i valgkampen?

Det har kommet reaksjoner: Solhjell vil ha barna dine  Her kan man se hva slags argumentasjon KrF-ere tillater seg å bruke.

Heia Jan Bøhler: Fjern kontanstøtten nå!

NÃ¥ vil Bøhler fjerne kontantstøtten, med én gang! Reaksjonene kommer selvsagt. «Er ikke foreldrene bra nok til Ã¥ ta seg av barna», spør bl.a. KrFs Filip Rygg.

Klart han og andre fra samme parti reagerer. Det var jo de som innførte kontantstøtten.

Men nå er det på tide å fjerne denne urimelige forskjellsbehandlingen. Og det handler ikke om hvem som er best til å ta seg av barna. Det handler om økonomi.

Kontantstøtte? Jeg vil leke med andre barn!
Kontantstøtte? Jeg vil leke med andre barn!

 

Tjener på å bruke dagmamma

Foreldre fÃ¥r i dag over 36.000 kroner Ã¥rlig, skattefritt, for Ã¥ «velge bort» barnehageplass. Dagmamma kan de fritt benytte, hun blir gratis  dersom prisen er den samme som kontantstøtten. Er hun billigere, stÃ¥r mor og far igjen med en liten fortjeneste, utbetalt fra staten.

Det er bare vel 60 prosent av småbarnsforeldre med kontantstøtte, som er hjemme på heltid med barna sine.  En stor andel bruker dagmamma og blir premiert for det. Noen har sågar en snill mor eller bestemor som ulønnet dagmamma, og tjener gode penger fra staten mens de samtidig er i full jobb.

Er ikke dette en urimelig ordning, som må oppleves urettferdig av foreldre som bruker barnehage?

Barnehage koster blodig

De som bruker barnehage, må til sammenligning betale gjennomsnittlig 2500 kroner måneden. Dette beløpet har de først betalt skatt av, så prisen er i realiteten 4-5000 kroner måneden.

Den skal tjene mye som kan ta igjen et gap på tilsammen 7-8000 kroner månedlig (kontantstøtte + prisen for en barnehageplass + skatt) for å velge å ha barnet sitt i barnehage.

Foreldre med barn i barnehage sliter unødvendig tungt. Hva med å bruke kontantstøtte-pengene til lavere barnehagesatser i stedet?