Vil sjefredaktør Blix rive husene på Lian?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntil videre har Lian-beboerne både trikk og hus.
Graakallbanen og kommunen ønsket seg boliger på Lian

 

NÃ¥r sjefredaktøren tenker høyt om Bymarka, kan en stakkar Lian-beboer bli skikkelig skremt. – Den røde strek mÃ¥ respekteres, sier han. – Innenfor den skal det ikke bygges. Heller motsatt: eksisterende og ulovlig oppsatte bygg mÃ¥ fjernes.

Skjønner Blix at jeg blir engstelig? Han er heldigvis ikke aktiv politiker, men sjefredaktør i den eneste meningsbærende avisa i Trondheim. Så det blir litt skummelt, likevel.

Det er vel ingen som har motforestillinger mot å verne marka mot utbygging, og til og med utvide den. Blix har gode forslag som kan binde markaområdene rundt Trondheim sammen med Klæbumarka, Vassfjellet og Malvikmarka.

Men han glemmer et vesentlig poeng: I 1995 ble boligområdene på Lian plutselig innlemmet i marka. Nylig har trondheimspolitikerne vedtatt en plan som gir 100 nye boliger der. 40 ubebodde hytter har blitt boliger.

Alle kan påbygges opp til 100 m2.

Ønsker Blix å reversere planen: Rive all bebyggelse, både ulovlig og lovlig? (Slike forslag ble fremmet tidlig på 80-tallet, men fikk ikke tilslutning). Eller mener Blix at den røde strek skal respekteres, men med Lian som unntak?

Antakelig mener han det siste. Og da blir det ganske vanskelig. Det er ikke lett å forsvare både vern og utbygging samtidig.

Kanskje han i stedet skal argumentere for en ny rød strek, som binder de nevnte friluftsomrÃ¥dene sammen og dermed utvider marka. Samtidig kan Lian-omrÃ¥dene igjen legges utenfor. Da blir det mer «orden» pÃ¥ den røde streken, og det blir enklere Ã¥ opprettholde respekten.

«Den røde strek er allment akseptert som yttergrensen for marka», sier Blix. Nei, den er ikke det. NÃ¥r man innlemmer et gammelt og etablert boligomrÃ¥de i Bymarka, mÃ¥ det blir problemer!

 

Dette innlegget ble sendt til Adresseavisen. Sjefredaktør Arne Blix svarte aldri. Red 14.6.09