Liksomnyhet om barn i lesbiske familier.

Lykkelige barn finnes både her og der....

Lykkelige barn finnes både her og der....

Basert på en dansk undersøkelse slår VG fast at «barn fra lesbiske familier har mindre risiko for å få psykiske problemer enn barn som vokser opp i heterofile forhold».

Dette kan i beste fall kalles en lettvint konklusjon!

La det være sagt med én gang: Jeg tviler ikke på at barn som vokser opp i lesbiske familier kan ha et godt liv. Men det er for ille, når det slås fast at at barn av lesbiske er psykisk sunnere enn barn som vokser opp i heterofile forhold.

Altså: Man har tatt en «sekk» av barn fra heterofile forhold og sammenlignet med lesbiske. Det som ikke er tatt med i betraktningen, er at den heterofile «sekken» omfatter så mangt: Bl.a. svært unge foreldre, familier i sosial og økonomisk nød, for å nevne noe.

Lesbiske er som regel voksne og reflekterte når de bestemmer seg for å få barn. Skulle denne undersøkelsen sagt noe som helst om hva som er «best» for barn, burde man sammenlignet med en tilsvarende gruppe. Kanskje barn av foreldre som har gjennomgått en langdryg prøverørsbehandling?

Jeg føler meg overbevist om at barn i den sistnevnte gruppen er like ønsket som barn av lesbiske, og at de dermed får bedre oppvekstkår enn mange andre. Kanskje hadde det vært nok å sammenligne med barn av voksne foreldre med god utdanning og økonomi?

Det er viktig med forskning, og en slik undersøkelse kan i det minste avlive eventuelle myter om at barn blir psykisk skadd av å vokse opp i lesbiske familier. 

Avisene har ikke lenger nyheter. Nyhetene ligger overalt på nettet. Derfor har avisene plutselig begynt å servere oss allverdens «forskning» med ditto lettvinte konklusjoner. Plutselig har avisene likevel en slags nyheter, som kan slås stort opp.  Gjerne på forsidene, som skal selge aviser. Og så kan Kim Friele slå fast at det har hun visst hele tiden.