Stem nå: Er FrP-velgere litt dummere?

LITT lavere IQ?
LITT lavere IQ?

De som stemmer FrP må ha lagt merke til at Tor Mikkel Wara nå løper rundt og samler inn millionbeløp fra landets rikeste? Nærmere 7 millioner til FrP’s valg-kamp er samlet inn så langt. Årsaken til at rikingene gir av sin over-flod er helt klar: De får svære beløp i skattelette hvis FrP kommer i regjering.

Nå viser undersøkelser at Frp-velgere er varme tilhengere av alle godene i det meget kostbare velferdssamfunnet vi har i dag. Virker det ikke da logisk å tro at den jevne Frp-velger må velge: Enten velger vi null skattelette til millionærene eller godtar et samfunn med mindre penger til velferd.

Alle kjenner en FrP-er. De er akkurat som oss andre, noen er til og med ganske hyggelige! Men i logisk tenkning må de dessverre få strykkarakter. Når skatter og avgifter reduseres med milliardbeløp, skjer det selvsagt ting i samfunnet. Plutselig koster det penger å låne bøker på biblioteket. Og hvor skal FrP ta penger for å innfri sine fete løfter om bedre eldreomsorg?

Vanlige FrP-velgere er i bunn og grunn sosialdemokrater. De vet at vi har det eneste politiske system som gjennom verdenshistorien har fungert noenlunde rettferdig. Folk har blitt tryggere, friskere og ikke minst rikere. Men kanskje også dummere? Det er et farlig spill å slippe FrP til ved roret!

Vi lanserer altså en teori om at FrP-ere er litt dummere enn andre. De vil med åpne øyne svekke det velferdssamfunnet de liker så godt. De vil stemme MOT sine egne interesser. For å bestyrke/avkrefte teorien om noe svekket intelligens, ber vi våre lesere stemme over saken.

Her må vi dessverre understreke at FrP-velgere ikke har lov til å stemme. Ikke dere som tjener/eier over 50 millioner heller! Håper dere respekterer det!

7 kommentarer til «Stem nå: Er FrP-velgere litt dummere?»

 1. >Enten masse skattelette til millionærene eller et samfunn med mindre velferd?

  Dette er tull. Jeg har lyst til Ã¥ si «selvsagt tull», men dessverre er det ganske mange det ikke er selvsagt for.

  Hvis vi antar at mer skattekroner=mer velferd (noe som er forenklet og naivt, men for argumentets skyld), så kan man velge minst to fremgangsmåter: Satse på å øke skattene, eller satse på å øke skattegrunnlaget.

  Skattegrunnlaget er verdiskapningen. Økt verdiskapning i samfunnet gir mer å skatte av og flere skattekroner. Det som gir økt verdiskapning i samfunnet er bedre tilrettelegging for private bedrifter. Og her kommer det snedige inn: De som ønsker økt verdiskapning og bedre forhold for private bedrifter, de har sammenfallende interesser med de millionærer som er blitt rike på tradisjonell bedriftsvirksomhet.

  Fra venstresiden i politikken pågår det en evig negativ propaganda med formål om å skape flid og misnøye i samfunnet. Det skapes et falskt inntrykk av at samfunnskaka er en statisk ting som skal fordeles, og at mer til andre gir mindre til deg. Og det skapes et falskt fiendeforhold, i god marxistisk ånd, mellom arbeidere og bedrifter.

  Det ligger en kvalmende arroganse i tanken om at andre er dumme fordi de mener noe annet enn en selv. Det viser også manglende selvinnsikt i egen feilbarlighet. Og hele debatten er idiotisk da det egentlig ikke er relevant for i forhold til om politikken er god eller ikke.

  Du pÃ¥stÃ¥r Frp’ere vil stemme mot sine egne interesser, og antyder at dette er dumhet. Du taler som en egoistisk som kun tenker pÃ¥ deg selv. Personlig er jeg stolt av Ã¥ holde landets interesser først nÃ¥r jeg avgir stemme.

  Jeg har latt være Ã¥ stemme i poll’en din. Jeg vil ikke pÃ¥virke utfallet, da jeg er mer interessert i se hvor arrogante og selvgode folk som ikke stemmer Frp er. (Vi trenger alle Ã¥ fÃ¥ vÃ¥re fordommer bekreftet nÃ¥ og da 😀 )

 2. Tror nok at Frp-velgerne ikke er dummere enn andre, men det er et paradoks som dere (og jeg selv i all beskjedenhet) pÃ¥peker at det store flertall av Frp-velgere stemmer for en politikk som de ikke tjener pÃ¥. Forklaringen er nok mer sammensatt enn «dumskap». Jeg tror at forklaringen er at Frp er et misnøyeparti, det appellerer til alle som er misfornøyd med noe, de fanger opp all slags misnøye og putter det inn i program og retorikk, Frp driver «bredspektret sutring». Dermed kan bÃ¥de liberalistene og tradisjonalistene (inkl kristenkonservative) stemme Frp. Magnus Marsdal har forsøkt Ã¥ forklare dette vha to dimensjoner: Økonomisk politikk og «verdispørsmÃ¥l». Ved at partiet er konservativt (ikke-liberalt) i sÃ¥kalte verdispørsmÃ¥l (homofili, innvandring etc) og liberalistisk i økonomisk politikk (lavere skatter, mindre regulering) fanger de opp brede velgergrupper.
  .-= Konrad´s last blog ..Feministenes bongotrommer =-.

 3. Det er to problemer med paradokset ditt. For det første forutsetter du at de fleste er egoister, og kun vil stemme etter hva de personlig tjener på. For det andre forutsetter det at du har skjønt konsekvensen av Frps politikk bedre enn alle som stemmer Frp.

  Hvis du fjerner en eller begge av disse forutsetningene så er det ikke lenger noe paradoks. Det er kanskje færre egoister som stemmer Frp enn rød-grønt? I det hele tatt spiller jo de rød-grønne svært mye på egoisme og skremselspropaganda i forhold til hva Frp vil ta fra akkurat deg.

  Å hevde at Frp appellerer til alle som er missfornøyde med noe er synsing. og det er synsing basert på hva du tror om folk, altså fordomsfull synsing.

  Ja, det er riktig at Frp ikke er fornøyd med en del ting, og søker nye løsninger. Det er ikke noe galt med det, der er snarere akkurat hva politikere og partier skal gjøre. Det er ikke noen dyd Ã¥ ikke ønske endringer og forbedringer, og det er ikke sutring Ã¥ si fra om problemer og ønske Ã¥ gjøre noe med det. Ã… kalle dette for «bredspektret sutring» er fullstendig usaklig.

  Du viser i det hele en svært arrogant, fordomsfull og nedlatende holdning til mennesker som har et annet syn på ting enn deg selv.

  Det er forøvrig ingen motsetning mellom det å være konservativ og det å være liberal. Konservativ betyr bevarende. Liberal betyr aksepterende. Det er fullt mulig å ønske å bevare liberale verdier.

  I det hele tatt er disse betegnelsene ofte ganske feilslÃ¥tte i praksis. Det finnes mye konservatisme blant sÃ¥kalte liberale. Det er bare det at det er ikke de verdiene som forbindes med konservative de ønsker Ã¥ bevare. … Et lite sidespor.

  Marsdal har jeg ellers lite til overs for, der han veslevoksent tråkker opp sporene til Martin Kolberg i sin ivrige jakt på å avsløre Frp. Problemet til Marsdal er det som gjelder så alt for ofte, manglende evne til å diskutere en politikk basert på verdier, prinsipper og helhet. Han plukker småting ut av sin sammenheng, og prøver å late som om det er representativt for Frp. Noe det sjeldent er.
  .-= J B´s last blog ..Gjevjons forakt for saklig debatt =-.

  1. Nei, jeg forutsetter ikke at alle er egoister, men det forblir likevel et paradoks at de skattene Frp vil ha bort (formueskatt og arveavgift) i liten grad tjener den jevne Frper. Dvs at Frperne stemmer for lavere skatt for folk som er rikere enn dem selv. Greit at mange er idealister og altruister, men det er i det minste svært uvanlig godhjertet.

   Du kan godt kalle diagnosen «bredspektret sutring» for fordomsfull synsing, jeg kaller det for oppsummering og analyse etter at jeg har fulgt Frp i snart 30 år (herunder en god del vitenskapelige analyser av partiet).

   Frps politikk kan kort oppsummeres slik:
   – liberalistisk i økonomisk politikk samt mht en god del reguleringer (alkohol etc)
   – sosialistisk mht velferdsstat (helse og eldreomsorg)
   – nasjonalistisk eller statskapitalistisk mht store bedrifter
   – konservativ, kristenkonservativ, tradisjonalistisk mht moralspørsmål, innvandring o.l.
   .-= Konrad´s last blog ..Hvis gamlingene blir i flertall =-.

 4. Jeg er av den oppfatningen av at det som tjener næringslivet også tjener folket, og dermed den jevne Frp’er og alle andre.

  Årsaken til det er at næringslivet er det som gir skattegrunnlaget. Et velfungerende næringsliv gir mer å skatte av, og dermed mer skatteinntekter uten å nødvendigvis øke skattene.

  Jeg har ikke noe motsetningsforhold til folk som er rikere enn meg selv. Jeg er ikke opptatt av om dem får mer eller mindre, jeg er opptatt av at det føres en fornuftig næringspolitikk og jeg er opptatt av at vi har et godt sikkerhetsnett som tar vare på folk, og at vi har en helse- og omsorgs-system med variasjon og valgmuligheter. Det siste gir ikke dagens «det offentlige skal gjøre alt»-system oss.

  Jeg er ikke rett for profitører. Profitører tar ikke pengene sine, veksler dem i gull og graver dem ned i bakken. De bruker sine penger i markedet, gjennom forbruk og investeringer, noe som skaper mer verdier og arbeidsplasser og som gjør at pengene kan skattes på nytt og på nytt (mer skatteinntekter uten høyere skatter og avgifter).

  Derimot er jeg for at bedrifter skal kunne profittere på tjenester som er positive for omverdenen. Jeg mener den smarteste måten å legge opp samfunnet på er ved å legge til rette for dette, altså at det er mulig å profittere på å utføre positive samfunnsoppgaver. Jeg kaller dette en win-win situasjon. Man får arbeidsplasser, men får positivt engasjement, man får utført samfunnsoppgaver, man får markedets innovasjon, kreativitet og diversitet.

  Slik jeg ser de rød-grønne så er det de som spiller på misnøye, frykt og egoisme. De rød-grønne jobber for å skape falske motsetninger i samfunnet, og forsøker å fremstille de rike som noen som forsyner seg med for mye av kaka. I stedet for å spille på et positivt samspill i samfunnet, der bedrifter og arbeidere er gjensidig avhengige av hverandre, så forsøker de, som om de var reinspikka marxister, å fremstille velykkede bedriftseiere som noen som bare vil stjele DINE penger («når Stein Erik Hagen får mer, så får du mindre»).

  Det blir aller tydeligst når folk, som for eksempel BÃ¥rd Vegard Solhjell, går ut i mediene med utsagn som «- Disse stemmer ikke som du og jeg, som støtter et parti fordi vi er enige med politikken. Hagen og de andre rikingene støtter partiet som vil føre til størst personlig vinning for dem selv.» (ref: http://e24.no/makro-og-politikk/article3207155.ece) Jeg blir rett og slett kvalm av slike uttalelser.

  Men samfunnskaka er en forferdelig dårlig analogi. Den fremstiller verdiene i samfunnet som en statisk størrelse som brukes opp. Og overser dermed alt som har med verdiskapning å gjøre.

  Min politiske innstilling handler ikke om å være godhjertet med Hagen og hans like. Men det handler om å se på hva man mener skaper et velfungerende samfunn. Og jeg tror at de fleste i lengden tjener på det, selv om det på kort sikt medfører litt mindre på meg relativt til Stein Erik Hagen.
  .-= J B´s last blog ..Kommunen og pasienten har motstridende interesser =-.

 5. Diskuterte med en FRP-er en gang som mente at det var feil at Norge hadde så høye priser på matvarer når vi var et så rikt land. Den dagen ga jeg opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *