A-menneske? Aldri helt på topp!

- Herlig å være B-menneske!
- Herlig å være B-menneske!
Skal man tro forskere, har B-mennesker et fortrinn framfor A-mennesker. B-menneskene blir bedre og bedre utover dagen og er på topp kl. 21 om kvelden, mens de stakkars morgenfuglene aldri er på topp! Ikke om morgenen en gang. Og siden går det bare utfor bakke!

Og vi som trodde at det var A-menneske man burde være!

Det ovenstående er det foreløpig siste i en serie forskningsresultater om A- og B-mennesker. Tidligere har vi fått høre at A-mennesker har en genfeil, mens B-menneskene på sin side har en biologisk lidelse. Det er altså noe feil ved oss alle, noe som forsåvidt ikke kommer som noen stor forskningssensasjon.

I hvert fall er vi alle ukorrekt skapt i forhold til idealet, som sier at vi fortrinnsvis skal være på topp mellom klokka 8 og 16. Nesten hele arbeidslivet er tilpasset en sånn døgnrytme. 

Neste skritt i forskningen er å finne ut om et A-mennesker greier å fungere i et kveldsskfit på jobben, og det motsatte: Er det mulig for et B-menneske å fungere i et morgenskift?

Antakelig ikke. Kanskje arbeidstakere i framtida kan slÃ¥ i bordet med sine respektive «biologiske klokker» og fÃ¥ arbeidsdagen sin bestemt ut fra det?