Full pupp for karrieren

NRK.no slår idag fast at norske mødre og fedre henger igjen i likestillingsfiendtlige holdninger: Når foreldrepermisjonen skal deles, mener over halvparten at mor bør være lengst hjemme med barnet.

 

Far får overta, mor skal på fabrikken
Far får overta, mor skal på fabrikken

Det er jo et uhyggelig gufs fra fortiden! Kvinner bør selvsagt husje seg ut i arbeidslivet hurtigst mulig etter fødselen, så vi får likestilling her i landet. 

 

Fra én ytterlighet til en annen

Tidligere hadde vi Ammepolitiet som gang på gang understreket hvor viktig det var å amme, gjerne i flere år. Kvinner som ikke kunne eller ville amme barnet sitt, gikk rundt med konstant dårlig samvittighet.

Nå har vi i stedet fått Likestillingspolitiet som sier at det ikke er så nøye med amming. Karriere og likelønn er viktigst.

Derfor bør mor sitte og pumpe seg morgen og kveld for Ã¥ sikre at far – som inntil videre hverken kan føde barn eller har melk i brystene  – har mat Ã¥ gi barnet mens hun er pÃ¥ jobb. Stopper melkeproduksjonen opp pga denne situasjonen, har man selvsagt morsmelkerstatning.

Hva de små barn tenker om foreldrenes karierrekappløp gjenstår å se.