Mysterier på Lian: Kan ordfører eller rådmann forklare?

Åpent brev til ordfører Rita Ottervik og rådmannen i Trondheim

 

Lianspørsmål: - Vi vet du er der, Rita!

Lianspørsmål: - Vi vet du er der, Rita!

Mange tror at Lian-planen ble laget for å hindre fortetting/nybygging i marka. Dette er feil, det har vært masse hus og hytter her siden før krigen. Problemet på Lian (for kommunen) var ulovlig innflytting i hytter og at hyttene ble ulovlig påbygd.

 

Kan noen forklare hvorfor reguleringsplanen da ble som den ble?

  1. Blir det flere eller færre mennesker på Lian når kommunen sier ja til at 100 hytter kan bli boliger, deriblant 40 som er ubebodd i dag?
  2. Blir hyttene mindre eller større når de nå kan bygges ut til 100 kvadratmeter?
  3. Hvorfor ble Lian plutselig innlemmet i Bymarka (1995), når målet øyensynlig ikke er å stanse byggetiltakene? Og hvorfor fikk ikke beboerne vite om dette på forhånd?

Formålet med Lianplanen sies å være hensynet til friluftslivet, derfor legges det strenge bestemmelser på de lovlige husene. Mange får nå hverken tilpasse hus til livsløpsstandard eller bygge dukkestue eller drivhus, og verdien på husene har gått dramatisk ned.

  1. Hvordan harmonerer hensynet til friluftslivet med at det tillates 100 nye boliger på Lian?
  2. Hvorfor skal lovlige beboere tape penger på at ulovlige bygg godkjennes?
  3. Er det viktig for friluftslivet at det ikke er gjerder eller skigarder langs  trafikkerte veier på Lian?

Storparten av de lovlige beboerne på Lian har klaget på reguleringsplanen og saksbehandlingen og krever ny behandling.

  1. Hvorfor vil ikke politikerne ta stilling til klagene?
  2. Hvorfor delegeres klagebehandlingen til Plankontoret, som jo har utformet  alle bestemmelsene?
  3. Er ikke resultatet gitt? Avslag, det er makta som rår?

Og Rita – du som er sjef og øverste ansvarlig: Synes du dette er demokrati? Og hvorfor var det bare ulovlige beboere som fikk bli med på diskusjonen, da reguleringsplanen ble laget? Juridisk sett bodde de ikke på Lian! (Men nå gjør de jo det, alle sammen, for Plankontoret sa nei til å utsette reguleringsplanen til klagebehandlingen var ferdig.)

Rita – dette kan du rydde opp i!  I motsatt fall, ta en rask telefon til rådmann og be ham ordne opp og svare på disse spørsmålene!

Mange leser dette. Sikkert fristende å bare overse det, men vi følger med! Og egentlig stoler vi fortsatt på at noen vet forskjell på rett og galt i denne byen.

Tor Mikkel Wara er en rev!

Alle vet at han hører hjemme i FrP, og at han er regnet som en av Siv Jensens nære strateger. Mer ukjent var det at han sitter og gir kommunikasjonsråd til Politiets Fellesforbund.  Det gir jo nytt perspektiv på en hel del:

 

Rådgiver både for politiet og FrP, Tor Mikkel Wara er litt av en rev!

Mikkel rev, satt og skrev....

Politiets Fellesforbund gikk uvanlig sterkt ut under politistreiken, og kalte justisministeren både «Komiske Knut» og «sikkerhetsrisiko». Nå vet vi hvor de sterke utspillene kom fra:  FrPs egen Tor Mikkel Wara! Den gutten vet å formulere seg!

 

Aksjon som bestillingsverk?

Wara er  altså på samme tid rådgiver  for Fremskrittspartiet og Politiets Fellesforbund. Ikke uventet kommer  så FrP med tilsvarende sterke karakteristikker av Storberget, «Vingleberget» og «en politisk tosk».  Øyner vi likhetene i disse formuleringene?

Dette samarbeidet (får vi nesten kalle det), varsler en ny og vanskelig fase i norsk politikk: Hvordan skal vanlige folk kunne vite om en streik eller aksjon er et bestillingsverk? Med det mål  å felle en regjering eller få gode argumenter i valgkampen?

Fra møte til møte

I dette tilfellet kunne Tor Mikkel Wara gå fra møte i FrP til møte i Politiets Fellesforbund – og tilbake igjen med gode råd.  Hvem hadde fordel av det? (I hvert fall ikke Knut Storberget.)

Nå er det selvsagt ikke oppsiktsvekkende at politiet støtter seg til Fremskrittspartiet, et parti som mener det nærmest bør stå et titalls politifolk på hvert  gatehjørne. Men bør de knytte seg så sterkt til ett parti? Attpåtil et parti som ikke akkurat er kjent for sine innvandringsvennlige holdninger?

Og hva visste grasrota blant politifolkene som aksjonerte»  Visste de at  FrP var dypt involvert i aksjonen deres? Ville de likt det?

Uansett – dette samarbeidet svekker både Wara og politiet. Man blir nesten nysgjerrig. Finnes det andre sammenblandinger i regi av Tor Mikkel Wara?

Typisk norsk å være miljøsvin?

Her driver vi og kildesorterer til krampa tar oss – og så får vi høre at nordmenn søpler mest i Europa! Vi ligger til og med foran danskene, som ikke har panteordning på ølboksene og flaskene sine en gang, og slett ikke kildesortering.

 

Ifølge Eurostat søpler vi mest i Europa.

Sjeldent bilde av norsk miljøsvin, tatt på fersken.

Men, altså: Hver av oss legger igjen 821 kilo søppel hvert år, ifølge tall fra Eurostat, EUs statistikkorgan.

 

Det ville jo vært interessant å vite hva slags søppel det er snakk om. Omfatter statistikken også glass, papir, plastemballasje og hermetikkbokser? I så fall er vi blitt grundig lurt av renholdsverkets slagord på bilene som henter papir, plast osv:  «Dette er en verditransport», eller «Avfall er råstoff» –  altså ikke søppel!

Men det er klart, vi forbruker mye i dette landet. Og forbruket skaper avfall, fordi alt vi kjøper er pakket inn i stooore mengder plast. Andre steder i Europa har folk fremdeles slaktere og andre spesialbutikker og får f.eks. kjøttvarene pakket i matpapir! Mens vår lille klump med kjøttdeig ligger i et trau av hardplast.

I tillegg ligger nordmenn på lesetoppen, mange kjøper flere aviser hver dag – og abonnementsavisene kommer jo med et utall reklamebilag. Hvis dette teller med når søppelet vårt veies, tar vi neimen ikke ansvaret for det.

Og som nevnt: Er kildesortert avfall søppel? En enkel statistikk har forsåvidt ikke noen stor betydning, men vi liker jo ikke at resten av Europa skal se på oss som miljøsvin!

Høyre kan også hate. Men dannet!

Det er forsmedelig. Hver gang Siv Jensen sier «muslim», glemmer folk hele finanskrisen.

To sjenerte muslimer: Vi hater Høyre!

To sjenerte muslimer: Vi hater Høyre!


Enda verre, de glemmer hele Høyre!

Det gjør ikke saken bedre at Arbeiderpartiet også har begynt å hate litt. Foreløpig bare radikale islamister. Terrorister og sånn. Men likevel.

Tilbake på startstreken står stakkars Erna og fumler. Skarpskodde partisekretærer svetter over idéforslag. Hva kan Høyre si, når det meste alt er sagt?

Men en dag kommer også Høyre på banen: «Ja til skattelette, unntatt for muslimer»!

Siste nytt: Vatikanet tester kondomer!

 Når pave Benedikt nr. XVI uttaler seg om kondomer, er han vel på like klippefast grunn som vanlig. Gud, Jesus, helgener og jomfrufødsler, det går bare ikke an å tro på slikt? Men denne typen eventyr har vist seg å være svært innbringende for paver. Ingen kirke er like rik på verdslig gods som den katolske. Verden vil bedras, noe Darwin har erfart.

 

- Virker, virker ikke, virker!!!

- Virker, virker ikke, virker!!!

 

Men  – så langt har altså bløffen vært vellykket.  Hvorfor kan ikke pave Benedikt nøye seg med det? Ingen venter at den gamle knarken skal være noen  autoritet på kondomer? Med mindre vatikanet nå har gått til det uvanlige skritt å TESTE kondomer!

 Man kan bare ane hva som foregår bak høye murer. Munkene, kardinalene,og utvalgte nonner, kanskje også pavens livvakt (populært kalt vatikaniner) tester kondomer av alle krefter. Det høres taktfast klasking, dempede hallelujarop og proklamering av testresultater: «Virker, virker ikke, virker litt»… De som får AIDS, stasjoneres langt borte. I Afrika.

 Nåvel, bare et tankeeksperiment. Vitenskap er jo ikke pavens spesialfelt. Hvorfor kan han ikke bare si: «Jeg tror ikke kondomer virker». Eller bare» Jeg tror ikke at jeg liker dem noe særlig». Eller: «Måtte Gud forby»!

Kraftfullt uttalt, på latin og med skikkelig akustikk, vil det låte meget troverdig.